Zarząd Klubu podpisał umowę z Fundacją Powiatowe Dzieci, dzięki tej fundacji od tego roku istniej możliwość przekazania 1% podatku na rozwój naszego klubu.

Jeśli chcesz wspomóc działania naszego klubu, pomóc naszym sportowcom i realizowanym przez nas działaniom na rzecz klubu i jego podopiecznych wystarczy wpisać numer KRS 0000 133 718 do zeznania podatkowego / w celu szczegółowym należy dopisać: DOSiR Sokolnia (oraz sekcję Gimnastyka, Akrobatyka lub Szermierka).

Liczymy na Państwa pomoc, która przełoży się na polepszenie warunków treningowych naszej młodzieży. 👍👍👍

Twój 1% podatku ma wielka wartość!
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie 😘😘😘