Zawiadomienie – Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie